تبلیغات
Snow Alone | وبسایت اسنوالون - Miss you

Snow Alone | وبسایت اسنوالون

photo

well come


Snow Alone | وبسایت اسنوالون

سایت عاشقانه اسنو الون بزرگترین مرجع مطالب عاشقانـه , دلنوشته های رمانتیک , تصاویر عاشقانه و دل نوشته

لیست ترانه های موزیک پلیر آپدیت شد

قبلی بعدی

Miss you

متن های بلند عاشقانه دلنوشته عاشقانه

Miss you

یک روز تصمیم گرفتم که دیگر دلتنگت نشوم...!!

به خیابان رفتم که ناگهان کوچه هایی را که با تو قدم نزده ام را دیدم و دلتنگت شدم...
از آن کوچه ها دویدم و فاصله گرفتم تا به تو فکر نکنم
به کافه که رسیدم صندلی های دونفره ای را دیدم
که با تو پشت میزش هیچ گاه ننشسته بودم و دستت را نگرفته بودم و دلتنگت شدم...

سوار ماشین شدم تا از آن مکان لعنتی فاصله بگیرم
در چهار راه پشت چراق قرمز دخترک گل فروشی را دیدم که از او هرگز برایت گل نخریده بودم و دلتنگت شدم ...


بغضم گرفت و اشک بر گونه ام جاری شد و یاد دست هایت که هرگز اشک هایم را پاک نکرد افتادم و دلتنگت شدم ...
سرم را از پنجره بیرون اوردم و رو به آسمان کردم و آهی کشیدم ...
هوا ابری بود و نم نم باران را بر روی صورتم احساس کردم و یاد روز های بارانی که با تو نبودم افتادم و دلتنگت شدم ...
مسیرم را به سمت خانه گرد کردم ...
در خانه را که باز کردم نبودنت را در خانه دیدم و دلتنگت شدم ...
من خواستم نفس بکشم که یاد نفس هایی که در کنارت نکشیدم افتادم و دلتنگت شدم ...
من هر کس را دیدم و باز دلتنگت شدم ...
راه رفتم و باز دلتنگت شدم ...
هرجا رفتم و باز دلتنگت شدم ...
شعر خواندم و باز دلتنگت شدم ..

من میخواستم که دلتنگت نشوم ...
ولی این متن را که نوشتم دلتنگ تر از دلتنگت شدم ..!!
سایت عاشقانه اسنوالون